Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 23 2014

disorientato
Play fullscreen
,,Gdzie idziesz sama?
Słuchaj, tracisz czas
Usłyszałam:Jesteś piękna, zostań moją żoną''

February 23 2014

disorientato
Play fullscreen
znalezione w ,,Przyjaciółce" 

February 19 2014

disorientato
Play fullscreen
Chciałbym powiedzieć Ci, opisać cały ból. Przypomnieć wielkość chwil,używać małych słów..
Reposted bykinufaniewdziecznazupson

January 25 2014

disorientato

January 11 2014

disorientato

December 12 2013

disorientato
,,Daj mi chwilę, chociaż tyle, ale nie zostawiaj nigdy już.."
— Steczkowska.

December 06 2013

disorientato

November 23 2013

disorientato
,,Nigdy nie kocha się za bardzo"
— Schmitt
Reposted bymurderer1prairieviolets
disorientato
Bo jak można być z kimś tak kłopotliwym? Tak cholernie porąbanym[...] Faceci nie chcą dziewczyn z zaburzeniami lękowymi. Chcą niekłopotliwych, zadowolonych dziewczyn, które dużo się śmieją.
— Krąg
Reposted fromloveorhate loveorhate viabagatela bagatela
disorientato
1299 77ab
Reposted fromsmacznazupka smacznazupka viaautunno autunno

November 18 2013

disorientato

nie kocham Cię wcale

tylko moja dusza jakaś taka smutna

kiedy przechodzisz obok

obojętnie

— Krzysztof Kamil Baczyński
Reposted fromflesz flesz viabagatela bagatela
disorientato
disorientato
0717 87fb
Reposted fromcountingme countingme viabagatela bagatela

November 16 2013

disorientato
Play fullscreen
Niezbyt łaskawy był dzień...

November 11 2013

disorientato

November 03 2013

disorientato

November 01 2013

disorientato
,,I tak oboje
przy sobie
wbrew sobie".
— jalu!

October 31 2013

disorientato

October 30 2013

disorientato
,,Każdy przecież początek to tylko ciąg dalszy".
— skarbySzymborskiej

October 27 2013

disorientato
,,Trzeba nie mieć nic, żeby wrócić".
— Twardowski.
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl